När du kommer till pdf:en kan dropbox ge dig val att "ladda ner appen", det går att bara välja att fortsätta i webbläsaren så kommer du rätt.